Privatumo politika

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 Bendrosios nuostatos

 1. Duomenų valdytojas ir elektroninės parduotuvės https://hotfashion.lt/ operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra vardas pavardė, individualios veiklos kodas , buveinės adresas, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – info@hotfashion.lt.

1.2. Svetainės savininkas įregistruotas Asmens duomenų valdytojų valstybės registre ir suteiktas duomenų valdytojo indentifikavimo kodas.

1.3. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Jūsų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.

1.4. Asmens duomenys – tai informacija, kuri gali būti tapatinama su Jūsų asmeniu, o būtent: pavardė, vardas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar pašto adresas ir kita informacija (toliau – Asmens duomenys).

 1. Duomenų valdytojas tvarkydamas pirkėjo asmeninius duomenis remiasi asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, kurios reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO APRAŠAS

Šios Taisyklės bei Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai  nustato Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą.

3. IV valdytojas tvarkydamas asmens duomenis vadovaujasi šiais pagrindiniais principais:
3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
3.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai:
3.3.1. duomenų subjektas išreiškia sutikimą,
3.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
3.3.3. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Įmonė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
3.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
3.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
3.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
3.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
3.8. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

KOKIUS DUOMENIS RENKAME?

Jūsų asmens duomenys (IP, vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adreso ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

 • apdoroti Jūsų prekių užsakymą;
 • išrašyti finansinius dokumentus (pvz.: sąskaitas faktūras);
 • įsigytų prekių tiekimo ir pristatymo tikslais;
 • tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • pranešimų siuntimui Jums;
 • korespondencijai su Jumis;

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS

Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia užsakymo metu, būtų tvarkomi remiantis šiomis Taisyklėmis.

 1. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris atlieka Registraciją interneto parduotuvėje  https://hotfashion.lt/, teisę į privatumą.
 2. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (IP adresą, įmonės pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, duomenis apie užsakytas prekes, užsakymo datą, kainą, kiekį, suteiktas nuolaidas ir kitą elektroninės parduotuvės registracijos anketoje ar užakymo vykdymo metu nurodytą informaciją- būtiną prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui.
 3. Klientas darydamas užsakymą pažymi, jog susipažįsta ir sutinka su Privatumo politika el. Parduotuvėje hotfashion.lt. bei laisvai gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams. Tai jis padaro pažymėdamas varnele ar sutinka gauti naujienlaiškį ar nesutinka. Jeigu pirkėjas išreiškia savo sutikimą, mes siunčiame naujienlaiškį kliento nurodytu el.paštu ir sudarydami galimybes naujienlaiškio atsisakyti (naujienlaiškio pabaigoje yra pasirinkimas: “atsisakyti” – paspaudęs klientas daugiau nebegaus naujienlaiškio).
 4. Pirkėjas privalo registracijos formose nurodyti tik teisingus Asmens duomenis. Hotfashion.lt nėra atsakinga už registracijos formose nurodytų asmens duomenų teisingumą ar bet kokią žalą, kilusią dėl pateiktų neteisingų Asmens duomenų.
 5. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susjusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 6. Pirkėjai, kurie sutiko, kad jų duomenys, būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, yra saugojami aktyviojoje duomenų bazėje ir naudojami 1 metus tiesioginės rinkodaros tikslais nuo paskutinio pirkimo. Po šio laikotarpio kliento duomenys yra nedelsiant (automatiškai) sunaikinami. Asmens duomenų automatinį sunaikinimą prižiūri atsakingas asmuo.
 7. Asmeniniai duomenys sukuriami ne tik pirkėjui įsigijus prekę. Jie taip pat atsiranda kaip techninių procesų pasekmė, pvz. kontaktų formose, komentaruose, slapukuose, statistikoje ir trečiųjų šalių įkėlose.

PIRKĖJO TEISĖS

 1. Pirkėjas turi teisę žinoti, kad yra tvarkomi jo asmens duomenys;
 2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis;
 3. Pirkėjas turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, parašydamas el. laišką info@hotfashion.lt arba paskambindamas nurodytu numeriu. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 dienas).
 4. Pirkėjas turi teisę reikalauti ne tik ištaisyti, bet ir sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų.
 5. Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.
 6. Pirkėjas turi teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą asmeninę informaciją.

Komentarai

Kai lankytojai rašo komentarus tinklalapyje, mes renkame duomenis, matomus komentaro paskelbimo formoje, o taip pat lankytojo IP adresą bei naršyklės vartotojo įrašą, kad apsisaugotume nuo brukalų.

Iš Jūsų el.pašto adreso gali būti sugeneruotas anonimizuotas duomenų įrašas (angl. hash) ir pateiktas Gravatar paslaugos teikėjui, norint patikrinti, ar Jūs naudojatės šia paslauga. Gravatar privatumo politika pateikiama čia: https://automattic.com/privacy/. Patvirtinus Jūsų komentarą, Jūsų profilio nuotrauka yra matoma viešai šalia Jūsų komentaro.

Failai

Jei įkeliate nuotraukas į tinklalapį, turėtumėte vengti įkelti jas su išsaugotais vietovės duomenimis (EXIF GPS). Tinklalapio lankytojai gali parsisiųsti nuotraukas iš tinklalapio ir iš jų išgauti vietovės duomenis.

Kontaktų formos

Jeigu pirkėjas užildo užpildo ir pateikia kontaktų formą, mes matome jo el. paštą bei nurodytą vardą. Kontaktų forma pateiktus duomenis saugojame dėl klientų aptarnavimo tikslų 1 mėnesį.

Slapukai (angl. cookies)

Slapukas – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į asmens kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja asmens naršyklę kiekvieną kartą asmeniui apsilankius interneto svetainėje. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Svetainėse slapukai naudojami, siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų interneto svetainėje skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su asmenine informacija. Asmuo gali bet kada išjungti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų kai kurios interneto svetainės www.hotfashion.lt funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai.

Slapukai naudojami elektroninės parduotuvės krepšelio formavimui (svetainės pagrindinei veiklai vykdyti) ir svetainės lankytojų statistiniams duomenims skaičiuoti. Naudojantis elektronine parduotuve, iš kliento gali būti pareikalauta atlikti registraciją arba be registracijos suvesti savo asmeninius duomenis, kad jis galėtų tęsti užsakymą. Tokiu atveju kliento reikalaujama pateikti asmens duomenis (tokius kaip vardas, el. pašto adresas, telefonas ir pan.). Įmonė turi teisę savo nuožiūra visais teisėtais būdais naudotis visa asmens pateikta informacija ir duomenimis, kuriuos asmuo pateikia atlikdamas registraciją arba kitais būdais. Slapukas sukuriamas tuomet, kai vartotojas įkelia prekes į krepšelį, o Ištrinamas, kai vartotojas uždaro (atsijungia) svetainės langą (baigia sesiją).

Galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas. Jei pasirenkate nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis interaktyviomis elektroninės parduotuvės savybėmis.
Duomenų subjekto sutikimo nereikia, jei slapukai yra naudojami internetinės parduotuvės svetainėje pirkėjo pasirinktų prekių krepšeliui formuoti ir pan.

Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.
Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.

.

 Duomenų apsauga ir „Facebook“ naudojimas

Internetinėje svetainėje www.Hotfashion.lt naudojami socialinio tinklo www.facebook.com įskiepis Facebook Pixel (angl. Plugins). Šį tinklą valdo „Facebook Inc.“, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV („Facebook“).

Naudodamiesi Hotfashion.lt el. parduotuve  ir tuo pat metu būnate prisijungę prie „Facebook“, Jūsų  naršyklė gali gauti atitinkamą pranešimą, o tinklalapyje pasirodo įskiepis. Taip „Facebook“ serveriui perduodama informacija, kuriuose Hotfashion.lt tinklalapio puslapiuose apsilankėte, nurodo naršymo trukmę, naudotus įrenginius, geografinė vietą, amžių, lytį, kalbą, interesus ir pan. Tavrkom i ir matomi tik apibendrinti ir nuasmeninti duomenys. Šių duomenų analizė reikalinga rinkodaros tikslams, užtikrinti patogesnį naršymą mūsų el .parduotuvėje bei teikti patrauklesnius pasiūlymus ar daugiau sužinoti apie svetainių naudotojų elgseną bei tobulinti aptarnavimą. Jei tuo metu esate užsiregistravęs kaip „Facebook“ narys, „Facebook“ šią informaciją priskiria Jūsų asmeninei „Facebook“ naudotojo paskyrai.

Jei Jūs nepageidaujate, kad „Facebook“ rinktų duomenis apie Jus per Hotfashion.lt tinklavietę, prieš apsilankydami mūsų el. parduotuvėje turite atsijungti iš „Facebook“.

„Facebook“ šiuo įskiepiu renkamų duomenų apimties Hotfashion.lt neįtakoja. Daugiau informacijos apie „Facebook“ renkamus ir naudojamus duomenis, apie su tuo susijusias Jūsų teises, savo privatumo apsaugos galimybes galite rasti „Facebook“ privatumo pranešimuose.

Duomenų apsauga ir „Google Analytics “ įskiepio naudojimas

Siekdami užtikrinti patogesnį naršymą mūsų el .parduotuvėje bei teikti patrauklesnius pasiūlymus ar daugiau sužinoti apie svetainių naudotojų elgseną, analizuoti vartotojų poreikius bei tendencijas ir tobulinti tiek svetainės, tiek ir pirkėjų aptarnavimą, mes naudojamės Google analytics įskiepiu ir tvarkome apibendrintus ir nuasmenintus duomenis, tokius kaip IP adresas, aplankyti puslapiai, naršymo trukmė, naršymui naudojami įrenginiai ir programos, geografinė vieta, amžius, kalba,  lytiis, interesai ir pan. Šių duomenų automatizuota analizė bei panaudojimas rinkodaros tikslais atliekami naudojantis trečiosios šalies (Google) įrankiais (pvz., Google Analytics, Google Adwords, Google Tag Manager).

 Duomenų apsauga ir „Smush“ naudojimas

Smush – nuotraukų optimizavimo įrankis nekaupia Jūsų įkeltų nuotraukų ir yra naudojamas tik nuotraukų optimizacijai.

 Duomenų apsauga ir „Nextend Social Login“ įskiepio naudojimas

Mūsų tinklalapyje yra programos (Plug-Ins), skirtos prisijungti prie šių socialinių tinklų:

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram

Mūsų internetinėje prieigoje Plug-in atpažįstami iš atitinkamų įmonių logotipo arba, pvz., iš pastabos „Man patinka” ar „sekti mus“. naršyklė tiesiogiai susijungia su atitinkamos įmonės serveriais, todėl šio iškiepio turinys yra perkeliamas į Jūsų naršyklę, kuri susieja jį su rodomu tinklalapiu.

Kokius asmeninius duomenis Nextend Social Login renka ir kodėl 

Jei lankytojas nori sekti musų naujienas, mus pamėgti ir pan. ir užsiregistruoja, prisijungia ar susieja savo paskyrą su prijungtais socialiniais tinklais  tuomet Nextend Social Login įskiepis renka lankytojų duomenis: el. pašto adresą, vardą bei pavardę, nustato socialinį tinklapį ir į jį perkelia, taip pat galimas nuotraukų profilių prieinamumas bei kita prieinama informacija su Pro Addon’s synchronizavimo duomenų funkcija.

Jūs turite teisę nesutikti su tokio naudotojo profilio formavimu, tokiu atveju turite kreiptis į atitinkamą Plug-in paslaugas tiekiančią įmonę. Per Plug-in mes Jums siūlome galimybę sąveikauti su socialiniais tinklais ir kitais naudotojais, todėl norėtume savo tinklalapį gerinti ir Jums kaip naudotojui padaryti įdomesnį. Teisinis pagrindas naudoti Plug-in yra BDAR / 6 str. 1 pastr. 1 psl. f) punktas.

Su kuo Nextend Social Login įskiepis dalinasi Jūsų duomenimis

Nextend Social Login saugo jūsų asmeninius duomenis duomenis ir nesidalina, išskyrus atvejus, kaip ir minėjome, dėl galimos atpažinimo prieigos įeinant į socialinius tinklus, susieti asmenį su jo paskyrą apsaugant asmeninius duomenis.

Kaip ilgai Nextend Social Login saugo Jūsų duomenis

Nextend Social Login ištrina visus duomenis tuomet, kai vartotojas ištrina WordPress platformą, ant kurios sukurta ši el. parduotuvė.

Ką šis įskiepis palieka mano naršyklėje?

Nextend Social Login privalo sukurti slapuką lankytojams, kurie naudojasi socialinių tinklų prisijungimo autentifikavimo procesu. Šis slapukas privalomas kiekvienam teikėjui užtikrinti saugią komunikaciją ir nukreipti vartotojus.

KAIP MES SAUGOJAME JŪSŲ DUOMENIS

Užtikriname Jūsų saugumą naudodamiesi šiais įskiepiais bei procedūromis.

Akismet Anti-Spam  –

Akismet funkcijos yra:

 • Automatiškai tikrina visus komentarus ir išfiltruoti tuos, kurie atrodo kaip brukalai.
 • Aiškiai mato paslėptas ar klaidingas nuorodas.
 • Speciali atmetimo funkcija iš karto blokuoja akivaizdžius brukalus.

Wordfence Security – 

Wordfence funkcijos yra:

 • Ši ugniasienė  identifikuoja ir užblokuoja įtartinai kenksmingą srautą.
 • Apsaugo šį tinklalapį maksimaliai, atitinka WordPress reikalavimus.
 • Integruotas kenkėjiškų programų skaitytuvas blokuoja užklausas, kuriose yra kenksmingo kodo ar turinio.
 • Apsaugo nuo neapdairių prisijungimo bandymų juos ribojant, patvirtina tik tvirtus slaptažodžius ir kitas prisijungimo saugumo priemones.

WP GDPR Compliance

WP GDPR funkcijos yra:

Padėti svetainėms ir internetinių parduotuvių savininkams laikytis Europos privatumo taisyklių, vadinamų GDPR.

Https SSL sertifikatas

Jūsų duomenų perdavimui naudojamas saugus serveris su SSL-technika (Secure Socket Layer) ir 128 baitų kodavimu. Tokiu būdu Jūsų duomenys saugiai ir pašaliniams asmenims neįskaitomu formatu perduodami tiesiogiai mums.

Taisyklių keitimas

1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas www.hotfashion.lt elektroninėje parduotuvėje.
2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda interneto parduotuvėje www.hotfashion.lt.
3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.
4. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naujomis taisyklėmis.

Vaikų saugumas

5. Hotfashion.lt niekada sąmoningai neatidaro sąskaitos asmenims iki 18 metų ir nepriima jų asmeninės informacijos. Jeigu pirkėjas bus nepilnametis, mes ištrinsime jo asmeninę informaciją iš mūsų duomenų bazės. Tėvai turėtų pasirūpinti vaikų saugumo garantijomis elektroninėje erdvėje.

 Informacijos pateikimas ir perdavimas

6. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu info@hotfashion.lt arba paštu.
7. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenziją.

Iškilus klausimams, kreipkitės:
El. paštu: info@hotfashion.lt